Om områdefornyelsen i Græsted

Områdefornyelsen i Græsted kører nu på 5. og sidste år. Det betyder at en masse projekter nu rundes af.

Områdefornyelsen er ved at runde af, med de sidste anlægsprojekter i 2017.

Områdefornyelsen har været et samarbejde mellem byens borgere og kommunen, hvor eksterne rådgivere har hjulpet med at se potentialet i byen og fået løftet de fysiske rammer.

Folkeparken har f.eks. fået nyt langhus, og der er kommet et nyt torv ved Græsted Kro. Desuden er der blevet arbejdet med en sti rundt omkring Græsted, en sti igennem Græsted til eventpladsen, og et generelt løft af centerområdet ved Netto og Fakta.

På kortet her kan du se, hvad der skal ske eller er sket rundt omkring i Græsted: oversigt_omf_graested

 

Hvad er områdefornyelse?

En områdefornyelse er et samarbejde mellem byen/områdets borgere og kommunen, om at skabe en bedre by igennem dialog og fysiske tiltag. Når staten støtter denne slags projekter, betaler de 1/3 af det samlede beløb, som man beskriver i sin ansøgning til det gældende ministerium. Resten skal kommunen og byen selv finansiere.

Vil du vide mere?

Brug kontaktfeltet her på siden eller kontakt Gribskov Kommune, hvis du ønsker at vide mere på: bee@gribskov.dk

Historien om områdefornyelsen

Gribskov Kommune ansøgte i 2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om økonomisk støtte til områdefornyelse i Græsted. Med ansøgningen ønskede kommunen blandt andet at understøtte det arbejde og de arbejdsgrupper, som Græsted Borgerforening allerede havde etableret

Områdefornyelsesprojektet forløber i fem år fra sommeren 2014.

Den samlede ramme for projektet var 7,5 mio. kr., hvoraf ministeriet bidrog med 2,5 mio. kr. Programmet for områdefornyelse i Græsted var udarbejdet sammen med byens borgere og sammen med et særligt nedsat rådgivningspanel for projektet, kaldet Græsted Byforum.

Områdefornyelsen er beskrevet i et program, med tegninger, skitser og gode råd.

Hent programmet for område-fornyelsesprojektet her

Projekt om projektet

Under “Græsted i bevægelse” opstod et udviklingsprojekt med det lange navn: “Græsted i bevægelse – udviklingsprojekt 2015-16”. Man kan kalde det et projekt om projektet. Det gik nemlig ud på, at indsamle erfaringer fra områdefornyelsesprojektet, som andre stationsbyer i Danmark kan have glæde af. Konsulentfirmaet Rambøll medvirkede i dét projekt.