Græsted i bevægelse

Gribskov Kommune ansøgte i 2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om økonomisk støtte til områdefornyelse i Græsted. Med ansøgningen ønskede kommunen blandt andet at understøtte det arbejde og de arbejdsgrupper, som Græsted Borgerforening allerede havde etableret.

Områdefornyelse i Græsted handler om at sætte gang i en udvikling, der vil puste endnu mere liv i centrale dele af byen, særligt omkring torvet, Græsted Hovedgade og Folkeparken.

Det er et projekt, der bliver lavet i et tæt samarbejde mellem Gribskov Kommune og Græsteds borgere og centrale aktører.

Områdefornyelsesprojektet forløber i fem år fra sommeren 2014.

Den samlede ramme for projektet er 7,5 mio. kr., hvoraf ministeriet bidrager med 2,5 mio. kr. Programmet for områdefornyelse i Græsted er udarbejdet sammen med byens borgere og sammen med et særligt nedsat rådgivningspanel for projektet, kaldet Græsted Byforum. I Byforum er bl.a. Græsted Handels- og Erhvervsforening, Gribskovhallen, Græsted Borgerforening, Græsted Kirke og Græsted Frikirke repræsenteret.

Områdefornyelsen er beskrevet i et program, med tegninger, skitser og gode råd.

Hent programmet for område-fornyelsesprojektet her

Projekt om projektet

Under “Græsted i bevægelse” hører et udviklingsprojekt med det lange navn: “Græsted i bevægelse – udviklingsprojekt 2015-16”. Man kan kalde det et projekt om projektet. Det går nemlig ud på, at indsamle erfaringer fra områdefornyelsesprojektet, som andre stationsbyer i Danmark kan have glæde af.