Folkeparkgruppen

Folkeparken er kommunalt, offentligt tilgængeligt anlæg med sø, stier, græs til at færdes i. Der findes en gammel beplantning som giver parken et grønt miljø. Netop det grønne miljø bliver nu synliggjort i den nye gruppe, der beskæftiger sig med alle spørgsmål i Folkeparken.

Der er for meget affald i Folkeparken
Et grønt og frodigt miljø fordrer, at der ikke ligger affald og glasskår overalt. Derfor satser den nye gruppe på at øge opmærksomheden på henkastet affald. Meget af affaldet stammer fra de nærliggende supermarkeder, enten som indblæst affald eller som affald medbragt af besøgende i parken, hvorefter især plastaffaldet er smidt i parken. Kommunen har opsat to affaldsstativer i parken som bliver tømt med mellemrum. Engagerede gruppemedlemmer opsamler jævnligt affald, som har henligget i parkens busketter og i søen i årtier. Der afholdes hvert år i april en indsamlingsdag i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening.

Det grønne i Folkeparken skal styrkes
Der forestår et arbejde i at oplyse hvad der findes af blomster, buske og træer rundt omkring i Folkeparken. En landskabsarkitekt vil fremover vise fotos fra Folkeparkens mange grønne planter og træer. Gennem en analyse af indholdet af vækster, kan der måske planlægges yderlige grønne tiltag. Senest er det foreslået, at der etableres særlige vækster som tiltrækker insektlivet, som er trængt.

I parken er der udstyr til motion og leg 
Græsted Folkepark er skabt af frivillige kræfter, der har gjort en kæmpe indsats for at få lavet smukke omgivelser, dejlige legeredskaber, platform ved søen, cykel- og kælkebane, en moderniseret multibane, langhus, madpakkehus, motionsbane, belysning langs stien fra Nyvej til Centervejen, bænke placeret rundt omkring i parken, vandhane og installation af et el-skab, så arrangementer i parken kan få elektricitet.

Vedligeholdelsesgruppen
Hvert andet år er der vedligeholdelsesdag i Folkeparken. Det er altid den tredje lørdag i september fra kl. 9 til 13. Her skal alt træværk i parken have træbeskyttelse, så det kan holde i mange år. Har du lyst til at være med om opgaven, så skriv til Inger på mailadressen ihslo@gribskov.dk

Vil du lave en event i Folkeparken?
Har du en ide til et event, du vil lave i Folkeparken, skal du søge om tilladelse hos Gribskov Kommune. Det gøres via virk.dk Du er altid velkommen til at kontakte Inger (der til daglig arbejder på BLIK-Græsted Bibliotek), hvis du har brug for hjælp.

Dyr i folkeparken
Ud over de hunde der går tur i parken, er der fugle i busketterne, ænder og fisk i søen og en rævegrav.

Følg med på Facebook
Du kan følge Græstedborgernes arbejde med Folkeparken i facebookgruppen “Vores Folkepark”.

Frivillige kræfter står bag
Bag Folkeparken står i vid udstrækning frivillige kræfter som arbejder under Græsted Borgerforening. Hvis du har en idé som f.eks. handler om det grønne, eller andre ting i Folkeparken er du velkommen til at kontakte Folkeparkgruppen på mailadressen: folkeparken@græsted.dk

Vi ses i Folkeparken – det er bedst, når alle er her.