Stier og sammenhænge

Det er arbejdsgruppens målsætning at udarbejde forslag til et sammenhængende stisystem, der skal fremme en byudvikling mod et bedre og mere tidssvarende Græsted, der fremadrettet kan opfylde behov, krav og forventninger for nuværende og kommende borgere.

Byudviklingen af Græsted er foregået noget tilfældigt, derfor har byen små boligenheder uden indbyrdes stiforbindelser. Ved at etablere fire nye stiforløb kan der etableres en sammenhængende sti (perimetersti) omkring det meste af Græsted. Det vil være med til at opbygge en forståelse, glæde og identitet for byen.

Derudover foreslår gruppen, at der etableres/udbygges et stiforløb mellem Græsted Nord station og det nye torv. I første omgang skal kun den eksisterende trampesti mellem Græsted Station og Gribskovhallen udbygges. Det kan kæde stationen, veterantogsklubben, sportsarealerne, Gribskovhallen, biblioteket, skolen, stads- og lokalarkivet og kroen sammen.

Gruppen er opstået på et ideværksted 22. august 2015. Gruppen er langt i processen, og derfor er det vanskeligt at inddrage nye medlemmer.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte:

Geert Ahrends, tlf. 42 30 51 91 / geert@ahrends.dk