Om Borgerforeningen

Lidt historie
I 1903 valgte en gruppe af engagerede og fremadskuende borgere, at grundlægge Græsted Borgerforening. De ønskede at modernisere byen, og i de første 25 år fik de store bedrifter gennemført som: Vandværk, elektricitetsværk, gadebelysning, etablering af kloak, vejen fra Græsted til Søborg, gangstier, opfyldning af vejgrøfter, opsætning af gadeskilte, opstilling af Krigermindestenen m.m. Borgerforenings første formand var læge Oscar Larsen, der havde praksis og var bosiddende på Græsted Stationsvej 6.

Græsted Borgerforening genopstod som aktiv forening ved et møde på Græsted Kro i 2013.

Borgerforeningen i dag
Græsted Borgerforening har et almennyttigt formål, idet den arbejder for en stadig positiv udvikling af Græsted. Foreningen virker som en slags paraplyorganisation for aktive borgere, arbejdsgrupper, fonde,  m.fl., som i princippet kan søge hjælp hos Borgerforeningen til koordinering af projekter og til dialog med kommunen.

Borgerforeningen indgår i relationer til en lang række mere eller mindre formelle demokratiske fora: Græsted dialoggruppe, Græsted Byforum, Græsted Handels- og Erhvervsforening, LAG (Lokal Aktions Gruppe) samt Dialogforum for Lokalsamfund.

Derudover står flere arbejdsgrupper under Græsted Borgerforening sammen med andre aktører bla. for Sankt Hans fest i Folkeparken og fødselsdagsfest for Græsted Torv, Pinsemorgenbord og har en lille andel i juletræstændingen på torvet.

Se vedtægterne for Græsted Borgerforening her: Vedtægter for Borgerforeningen for Græsted og Omegn (5)

Kontakt til Borgerforeningen
Vil du skrive til borgerforeningen, kan du gøre det på info@graestedborgerforening.dk


Borgerforeningens bestyrelse:

Formand
Anders Jakob Petersen


Næstformand

Jørgen Seligmann

Kasserer
Jon Kronsell


Bestyrelsesmedlemmer

Andreas Myy Berend

Hanne Hansen

Emil Hjerl

Vakant


Suppleanter
Claus Eriksen

Vakant

 

 

Græsted Borgerforening på udflugt omkring 1910