Borgerforeningen

Græsted Borgerforening har et almennyttigt formål, idet den arbejder for en stadig positiv udvikling af Græsted. Foreningen virker som en slags paraply organisation for aktive borgere, arbejdsgrupper, fonde, erhvervsliv m.fl., som i princippet kan søge hjælp hos Borgerforeningen til koordinering af projekter og til dialog med kommunen.

Borgerforeningen indgår i relationer til en lang række mere eller mindre formelle demokratiske fora: Græsted dialoggruppe, Græsted Byforum, Græsted Erhvervs- og Handelsforening, LAG (Lokal Aktions Gruppe) samt Dialogforum for Lokalsamfund.

 

En lang række arbejdsgrupper har været aktive i den periode hvor Borgerforeningen har været aktiv:

 

 • Folkeparken
 • Torvegruppen
 • Stier og sammenhænge
 • Tomme Bygninger
 • Veterantræf og eventpladsen
 • Veterantoget
 • Festgruppen/Græsted kaffe
 • Løbeklubben
 • Trillebør gruppen
 • Mountainbike klubben

 

Derudover har Græsted Borgerforening sammen med andre aktører stået for:

 

 • Placemaking – kulturprojekt med 7 andre byer. Kunstner udarbejdede Græsted Kærren. Den bruges til lokale formål f.eks. fremstød for GB (samarbejde med kommunen)

 

 • Pinsekaffebord har været holdt ved Gribskov hallen og på Græsted kro. GB har i år betalt ½ af udgifterne. Fin deltagelse (Samarbejde med Gribskov Hallen)

 

 • Sankt Hans aften i Folkeparken hvor Festgruppen har ydet en stor indsats. Arrangementet afholdes fra kl. 17:00 af hensyn til børnefamilierne med Snobrød, heksefabrik, ansigt maling, sang og taler, salg af øl og vand, opstillede grill. Afholdt for meget små midler

 

 • Tovets indvielse afholdt af GB og torvegruppen med forskellige boder, salg af øl, vand, mad, kaffetelt med salg af kaffe og kage som Festgruppen/kaffegruppen stod for. Torvets Indvielse havde mange lokale sponsorer

 

 • Kommunen og GB var aktører i julekalenderne som blev skabt for at sætte liv og lys i de tomme butikkers vinduer. Skolen var storleverandør til projektet. Der var fælles rundvisning af borger og lokale politikker og kommune folk. Vinder blev udtrukket.